KHNA News

Sabarimala Press Release

ശബരിമല തീർത്ഥൊടനം സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടുവിചൊരമില്ലൊകത സർക്കൊർ എടുത്ത ഏകപക്ഷീയമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ നടപ്പൊക്കൊരുത് 2020-21 കല ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥൊടനകൊലത്ത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളളൊകട ശബരിമലയിളലക്ക് ഭക്തജനങ്ങകള പ്രളവശിപ്പി􀆎ന്നതിന് ളകരള സർക്കൊർ തീരുമൊനിച്ചതൊയി ..Read More

Harmonizing Spirituality of Vedanta - C. Radhakrishnan

A conversation with Malayalam writer C. Radhakrishnan on his quest and journey towards harmonizing Spirituality of Vedanta, Upanishads and Bhagavad Gita with Modern Science. https://www.youtube.com/watch?v=OzCOOEZokBU&feature=youtu.be&li..Read More

അയോദ്ധ്യയിലെ ശ്രീ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പിന്തുണ

അയോദ്ധ്യയിലെ ശ്രീ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പിന്തുണ: വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ 1008 ഗൃഹങ്ങളിൽ KHNA ശിലാപൂജ ഒരുക്കും അയോദ്ധ്യയിൽ പുതിയ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഭൂമിപൂജ ഓഗസ്റ്റ് 5 ന്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കായ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭക്..Read More

KHNA Women's Forum is presenting Punarjani

KHNA Women's Forum is presenting Punarjani: The Return to Sanathana Dharma This seminar showcases the story of those who were victims of religious conversion, their experiences in other religions, and their return to the path of Sanathana Dharma after coun..Read More

An Urgent Request to Members for Kidney donation

Dear KHNA Family and Friends, There is a most urgent request from one of our community members and former NBA President Sri Jayaprash's son Vijai for a kidney donation. He is only 30. So, prefer any kind donor below 50. I am forwarding Vijai's appeal. h..Read More

KHNA Youth Forum Icebreaker - Lots of Excitement

Announcing KHNA Youth Forum Icebreaker on Saturday, June 13th at 4:00 PM EST. You will get to know our Malayalee Hindu Youth in America, ages 17-28. We hope this event will also serve as a stepping stone for you to initiate creative projects for the next few mo..Read More

മലയാള മാധ്യമങ്ങളും സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടും - KHNA Webinar and Panel discussion

കെ. എച്.എൻ. എ. മലയാള മാധ്യമ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ---------- മലയാള മാധ്യമങ്ങളും, സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചു മലയാള മാധ്യമരംഗത്തെ വേറിട്ട സാന്നിധ്യവും സാമൂഹ്യ വിമർശകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ, രാഷ്ട്രീയ വിചിന്തകനും നിരീക്ഷകന..Read More

Special Yoga, Face Masks, Seminar on Estate Planning and Tax Impact and more

During this continued Covid-19 threat, KHNA requests you to use the protective measures recommended by Federal and State agencies, venture out only if needed, stay safe, and enjoy good family time together. In the next few days, most of our registered members w..Read More

ക്ഷേത്രങ്ങളും കോവിഡ് കാലവും

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയും പ്രതിരോധ -നിയന്ത്രണ നടപടികളും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ആധ്യാത്മിക നിലയങ്ങളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന വിഷയവും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭൂമിയും സ്വത്തുക്കളും അനധികൃതമായി പാട്ടത്തിന് നൽകുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവസ്വം അധികാരികളുടെ നടപടികളും..Read More

KHNA Immigration and Visa Concerns: Ask the Expert

COVID-19 has affected the entire globe. Some of its impact have been on the Visa and immigration status of many. KHNA wishes to ease some of your concerns regarding expired US Visa and any other immigration or Visa related (US or Indian) concerns that you may ..Read More

KHNA Beyond Breath - A Breathing and Meditation Workshop

KHNA is proud to announce BEYOND BREATH – a breathing and meditation workshop led by a highly acclaimed guru, Swami Sadyojathah Ji. Please read newspaper article in Malayalam on this workshop: https://www.janmabhumi.in/read/khna/ Due to space limit..Read More

COVID-19 Medical Seminar: ASK THE EXPERTS

KHNA Presents Ask the Experts, a Medical Seminar on Covid-19. Call-in to find out what the experts and frontline medical professionals have to say, and the steps we could take to prevent Covid-19. Please send your questions in advance to Sri Hari Namboodiri..Read More

കരിദിനം ആചരിക്കും

മഹാരാഷ്ട്രയില് പാല്ഘാര് ജില്ലയില് ആള്ക്കൂട്ടം രണ്ട് സന്യാസിമാരെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതില് പ്രതിഷേധിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിക്കും. ചിക്നേ മഹാരാജ് കല്പവൃക്ഷ ഗിരി, സുശീല് ഗിരി മഹാരാജ്’ എന്നീ സന്യാസിമാരെയാണ് ആള്ക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ..Read More

Light a Lamp for the Health and Well-Being of All

കൊറോണ വൈറസ് (corona virus) എന്ന പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കരാളഹസ്തങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള അനവധി മനുഷ്യജീവിതങ്ങളെ ഹനിക്കുകയും, ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ഗ്രസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇതിനൊരറുതി വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഈശ്വരോനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതിനായി സാക്ഷാൽ ശ്..Read More

Mahashivratri

Mahashivratri background - Lord Shiva is worshipped on the day of Krishna Chathurdasi that falls on the 14th night of the new moon. The Hindus offer their prayers to the the third deity of the Hindu trinity or the God of destruction- Lord Shiva who is also..Read More

Akkitham, proponent of modernism in Malayalam poetry, wins Jnanpith Award

Akkitham, proponent of modernism in Malayalam poetry, wins Jnanpith Award... ന്യൂഡൽഹി: കവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം. പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാകുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് അക്കിത്തം. സാഹിത്യത്തിന് നല്കിയ സമഗ്രസംഭാവനകള് പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്ക..Read More

KHNA Handing Over 2019

KHNA അധികാര കൈമാറ്റം പ്രൗഢഗംഭീരമായ ആഘോഷത്തിമിർപ്പോടെ കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണം khna 2021 കൺവെൻഷൻ നഗരമായ ഫീനിക്സിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ആയ ഡോ സതീഷ് അമ്പാടി- പ്രസിഡന്റ് , ഡോ സുധീർ പ്രയാഗ-സെക്രട്ട..Read More

Lakhs throng Sabarimala for Makaravilakku darshan

With hours remaining for Makaravilakku, lakhs of pilgrims thronged Sannidhanam and nearby areas, including Pandithavalam and Saramkuthi, for Makarajyothi and Makaravilakku darshan since Sunday evening. Pilgrims occupied all available open space at Pandithavala..Read More

Sabarimala - An interview with Dr. Sukumar Canada

Namaste All, Given below is an exclusive interview with Dr. Sukumar Canada by Jayaram Sthanumalayan https://www.youtube.com/watch?v=ZJ1xT1Pb3-k&t=1210s ..Read More

Late KK Bhaskaran (Retired DEO), 89 Years

With sorrow we inform you that Shri KK Bhaskaran, father of KHNA Joint Secretary-Elect Shri Rajeev Bhaskaran, passed away today in Cherthala. Our heartfelt condolences to Shri Rajeev Bhaskaran and family on this sad occasion. Loved ones can never be replaced. But, ..Read More

KHNA X SVMM Attapady Seva Internship Summer 2018

KHNA X SVMM Attapady Seva Internship Summer 2018. Please download the report below.

KHNA X SVMM Attapady Seva Internship KHNA X SVMM Attapady Seva Internship (9609 KB)

..Read More

Thiruvathira competition at KHNA 2019

Dear all, Hope all of you are still reminiscing the colorfulful moments from KHNA 2019 @ NJ and this message finds you in good spirits. After much deliberation with the esteemed judges of thiruvathira competition at KHNA 2019, we have decided to dissolve t..Read More

KHNA Election Results 2019 - 2021

Kerala Hindus of North America announces its 2021 team for the bienneal convention to be held in Phoenix, Arizona. Click the file below to download the election results 2019 - 2021.

KHNA Election Result 2019 - 2021 KHNA Election Result 2019 - 2021 (425 KB)

..Read More

From the Desk of Registration - KHNA NJ 2019

Its almost time for our 10th Biennial Global Convention at Crowne Plaza Hotel, Cherry Hill, NJ from Aug. 30 to Sept. 2, 2019. Registration and Welcome desk will be setup on the left side of the main entrance. Registration team will be eagerly waiting to welcome you..Read More

KHNA NJ Convention - Program Schedule

The Program Schedule for the 10th Biennial KHNA Convention 2019, is as follows. You can download the program schedule in pdf by clicking the below file.

KHNA NJ 2019 Convention Program Schedule KHNA NJ 2019 Convention Program Schedule (820 KB)

..Read More

Udhyoga - Professional Forum Agenda and Speakers

Udhyoga - Professional Forum of 10th Biennial KHNA Convention 2019, led by Dr. Raghu Menon and Padmakumar Nair, is proud to announce our distinguished speakers and agenda of the forum. This is an incredible set of speakers from diverse backgrounds. Please mark your..Read More

Professional Forum - Udyoga

New Jersey: Announcing the Professional Forum of KHNA Convention NJ 2019 with Chairman Dr. Raghu Menon (MIT), President, Hydrogen Syngas Business Operations, Matheson/Taiyo Nippon Sanso Corporation and Co Chairman Padmakumar Nair, Serial Entrepreneur and Chairman In..Read More

Swayamvara

It is time for singles to mingle. KHNA Women's Forum Jwala is organizing an opportunity for the singles to meet with each other and find a potential life-mate. ..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: ബാങ്ക്വെറ്റ്‌ നിശയിൽ താരപ്രഭ

കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത് കണ്‍വെന്‍ഷന്റെ ബാങ്ക്വറ്റിന് താര പ്രഭയും. നടനും ഗായകനുമായ സിദ്ധാര്‍ഥ് മേനോൻ മുഖ്യാതിഥിയായും, നടിയും ഗായികയുമായ മീര നന്ദന്‍, സ്റ്റാര്‍ സിംഗര്‍ ഫെയിം പാട്ടുകാരനും വയലിനിസ്റ്റുമായ വിവേകാനന്ദൻ, തമിഴ് ഗായിക അലീഷ തോമസ് ,ന..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: ജയന്തി കുമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഫാഷൻ ഷോ

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത്‌ കൺവെൻഷനിൽ ജയന്തി കുമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാഷൻ ഷോ - തന്ത്ര - ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. പങ്കെടുക്കുവാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും khna..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: ദിവ്യ നായർ യൂത്ത്‌ ചെയർ, ശങ്കർ രാജുപെട്ട്‌ യൂത്ത്‌ വിശിഷ്ടാതിഥി

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത്‌ കൺവെൻഷന്റെ യൂത്ത്‌ ചെയർ ആയി ദിവ്യ നായരെയും, യൂത്ത്‌ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ശങ്കർ രാജുപെട്ടിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുര..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: മധു ചെറിയേടത്ത്‌ സെക്രട്ടറി

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത്‌ കൺവെൻഷന്റെ സെക്രട്ടറി ആയി മധു ചെറിയേടത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിയായ മധു ഇരുപത്‌ വർഷമായി അമേരിക്കയിലാണ്‌. എ..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: സുനിൽ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണസമിതി അധ്യക്ഷൻ

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത്‌ കൺവെൻഷന്റെ ഫുഡ്‌ കമ്മിറ്റി ചെയർ ആയി സുനിൽ വീട്ടിൽ-നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട്‌ മേപ്പയൂർ സ്വദേശിയായ സുനിൽ‌‌ ഇരുപത്‌ വർ..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: വിശ്വജിത്ത്‌ പിള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്‌ ചെയർ

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത്‌ കൺവെൻഷന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ്‌ ചെയർ ആയി വിശ്വജിത്ത്‌ പിള്ളയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. മാവേലിക്കര സ്വദേശിയായ വിശ്വജിത്ത്‌‌ ഇരുപത്‌ വർഷത്..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ: ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നേതൃപാടവത്തിന്റെ ഒത്തൊരുമയുടെ അനുഗ്രഹീത ശുഭാരംഭം

ഫിലാഡല്‍ഫിയ‍: കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ ദ്വൈ വാര്‍ഷിക ഹൈന്ദവസംഗമത്തിന്റെ പെൻസിൽവാനിയയിലെ ശുഭാരംഭം ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഗംഭീരമായി നടന്നു. ചിന്മയ മിഷനിലെ സ്വാമി സിദ്ധാനന്ദ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പരിപാടികൾക്ക്‌ തുടക്കം കുറിച്ചു‌. കെ എച്ച്‌ എൻ എ ദേശീയ ഭാരവാഹികൾ..Read More

ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഹൂസ്റ്റണില്‍ കെ എച്ച് എന്‍ എ ശുഭാരംഭം

ഹൂസ്റ്റണ്‍: കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ ദ്വൈ വാര്‍ഷിക ഹൈന്ദവസംഗമത്തിന്റെ ഹുസ്റ്റണിലെ ശുഭാരംഭം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ആവേശകരമായി നടന്നു. ഹൂസ്റ്റണ്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ സമയത്തു തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച ശുഭാരംഭത്തില്‍ കെ..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: ദേവി ജയൻ ഷിക്കാഗൊ കൾച്ചറൽ കോർഡിനേറ്റേർ

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത്‌ കൺവെൻഷന്റെ സാംസ്ക്കാരികപരിപാടികളുടെ സംയോജകയായി ഷിക്കാഗൊയിൽനിന്നും ദേവി ജയനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ ദേവി ജയ..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: സിന്ധു നായർ, സ്മിത മേനോൻ ഡി സി റീജ്യൻ കൾച്ചറൽ കോർഡിനേറ്റേർസ്‌

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത്‌ കൺവെൻഷന്റെ സാംസ്ക്കാരികപരിപാടികളുടെ സംയോജകരായി വാഷിങ്ങ്ടൺ ഡി സി, വെർജീനിയ, മെരിലാന്റ്‌ മേഖലകളിൽ നിന്നും സിന്ധു നായർ, സ്മിത മേനോൻ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ: അജിത്ത്‌‌ നായർ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ കോർഡിനേറ്റർ ആയി അജിത്ത് നായരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്, ജനറല് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര് അറിയിച്ചു. കെ എച്ച് എൻ എ യുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും, ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലും പല തവണ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: ശബരിനാഥും സ്മിത ഹരിദാസും ന്യൂയോർക്ക്‌ കള്‍ച്ചറല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റർമാർ

ന്യൂയോര്ക്ക്: കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ന്യൂയോര്ക് റീജിയന് കള്ച്ചറല് കോര്ഡിനേറ്റർമാരായി ശബരിനാഥ് നായര്,സ്മിത ഹരിദാസ് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു . സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ ശബരിനാഥ് നിരവധി പ്രൊഫെഷണല് നാടകങ്ങളും ടെലി സിനിമകളും സംവിധാനം ചെയ്ത് കലാ ലോകത്തിന..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ: സുരേഷ്‌ രാമകൃഷ്ണൻ ടെക്സസ്‌‌ റീജ്യൻ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ടെക്സസ് (Lone Star Region) റീജ്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി സുരേഷ് രാമകൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്, ജനറല് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര് അറിയിച്ചു. കട്ടപ്പന സ്വദേശിയായ സുരേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ പതി..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ: മഞ്ജു സുരേഷ്‌ കണക്റ്റികട്ട്‌ റീജ്യൻ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ കണക്റ്റികട്ട്‌ റീജ്യൻ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി മഞ്ജു സുരേഷിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. ഇരുപത്‌ വർഷക്കാലമായി അമേരിക്കയിലുള്ള മഞ്ജുവിന്റെ പരിചയസമ്പത്ത..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ: ക്ലീവ്‌ലാന്റിൽ പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായ ശുഭാരംഭം

ക്ലീവ്‌ലാന്റ്‌: കേരള ഹിന്ദുസ്‌ ഓഫ്‌ നോർത്ത്‌ അമേരിക്ക(കെ എച്ച്‌ എൻ എ) യുടെ പത്താമത്‌ ദ്വൈവാർഷിക കൺവെൻഷന്‌ മുന്നോടിയായി ഒഹായോയിലെ ക്ലീവ്‌ലാന്റിൽ നടന്ന ശുഭാരംഭം ഗംഭീരമായി. കെ എച്ച്‌ എൻ എ യുടെ അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ രേഖ മേനോൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ക്ലീവ്‌..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷൻ: മിനി നായർ, ഇന്ദു രാജേഷ്‌, സഞ്ജിത്‌ നായർ പെൻസിൽവാനിയ കൾച്ചറൽ കോർഡിനേറ്റേർസ്‌

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത്‌ കൺവെൻഷന്റെ സാംസ്ക്കാരികപരിപാടികളുടെ സംയോജകരായി പെൻസിൽവാനിയയിൽ നിന്നും മിനി നായർ, ഇന്ദു രാജേഷ്‌, സഞ്ജിത്‌ നായർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അ..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ: ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ സുവനീർ ചീഫ്‌ എഡിറ്റർ

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ സുവനീർ ചീഫ്‌ എഡിറ്ററായി ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. സാമൂഹിക, മാദ്ധ്യമ രംഗങ്ങളിലെ സജീവസാന്നിധ്യമായ ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ ക..Read More

കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരി്ക്കയുടെ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ശുഭാരംഭം

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരി്ക്കയുടെ ദേശീയ കണ്‍വന്‍ഷനു മുന്നോടിയായുള്ള ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ശുഭാരംഭം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു. സംഘടനാ ചര്‍ച്ചകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും നൃത്തവും സംഗീതവും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന് വര്‍ണ്ണ ശബളമായിരുന്നു പരിപാടികള്‍. കെ എച്ച് എന്‍ എ..Read More

അഡ്വ. സായി ദീപക് കെ എച്ച്‌ എന്‍ എ കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ അതിഥി

ന്യൂജഴ്സി: സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും, വാഗ്മിയും, നിയമരംഗത്തെ എഴുത്തുകാരനുമായ അഡ്വ ജെ സായി ദീപക് കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത് കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ അതിഥിയായെത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ച..Read More

പ്രഭാഷണങ്ങളും സാംസ്‌ക്കാരിക പരിപാടികളും സമന്വയിച്ച അരിസോണ ശുഭാരംഭം

ഫീനിക്‌സ്: പ്രേരകവും പ്രയോജനകരവുമായ പ്രഭാഷണങ്ങളും വിശിഷ്ട സാംസ്‌ക്കാരിക പരിപാടികളും സമന്വയിപ്പിച്ച്‌ കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ആഗോള ഹിന്ദു കണ്‍വന്‍ഷന്റെ അരിസോണയിലെ ശുഭാരംഭം ഉജ്ജ്വലമായി . കാലിഫോര്‍ണിയ ബേക്കേഴ്‌സ് ഫീല്‍ഡ് ചിന്മയമിഷനിലെ ആചാര്യ അശോക് ജി,..Read More

കെ എച്ച്‌ എൻ എ കൺവെൻഷന്‌ മഹിമയുടെ ആശംസകൾ

ന്യൂയോർക്ക്: മലയാളി ഹിന്ദു മണ്ഡലം (മഹിമ), കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത് കൺവെൻഷന് ആശംസകൾ നേർന്നു. മാർച്ച് 9ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ഗാർഡൻസിറ്റിയിൽ നടന്ന മഹിമ ഫാമിലി നൈറ്റിൽ കെ എച്ച് എൻ എ യുടെ എമ്പയർ സ്റ്റേറ്റ് ആർ വി പിയും, മഹിമ ഓഡിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗവുമാ..Read More

രാജേന്ദ്രന് തലപ്പത്ത് : കെ എച്ച് എൻ എ കാനഡ റീജിയന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

ടൊറന്റോ: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ കാനഡ റീജിയന് റീജണല് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി രാജേന്ദ്രന് തലപ്പത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കാല് നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി കാനഡയില് താമസിക്കുന്ന രാജേന്ദ്രന് കണ്ണൂര് തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയാണ്. തലശ്ശേരി നെട്ടൂര് ടെക്നിക്കല് ട്രയിനിംഗ് ഫ..Read More

കെ എച്ച് എന്‍ എ കണ്‍വെന്‍ഷന് കാനഡയില്‍ ശുഭാരംഭം

ടൊറന്റോ: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ആഗോള ഹിന്ദു കണ്‍വന്‍ഷന്റെ കാനഡയിലെ ശുഭാരംഭം പരിപാടി ടൊറന്റോയില്‍ നടന്നു. ബ്രാംപ്ടണ്‍ ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കെ എച്ച്‌ എന്‍ എ ദേശീയ ഭാരവാഹികള്‍ക്ക് ഗംഭീര സ്വീകരണം നല്‍കി കൊണ്ടായിരുന്നു പരിപാടികളുടെ തു..Read More

കെ എച്ച് എന്‍ എ: വൃന്ദ വിജയലക്ഷ്മി വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡിസി റീജിയന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

വാഷിംഗ്ടണ് ഡിസി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ വാഷിംഗ്ടണ് ഡിസി റീജിയന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി വൃന്ദ വിജയലക്ഷ്മിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മെറിലാന്റ്, ഡി സി, വെര്ജീനിയ എന്നിവിടങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മലയാളികള്ക്കിടയില് നിരവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന മികച്ച സംഘാടകയ..Read More

കെ എച്ച് എന്‍ എ കണ്‍വന്‍ഷന്‍: വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡിസിയില്‍ ഉജ്ജ്വല ശുഭാരംഭം

വാഷിംഗ്ടണ് ഡിസി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത് ദ്വൈവാർഷിക ആഗോള ഹിന്ദു കണ്വെന്ഷന്റെ വാഷിംഗ്ടണ് ഡിസിയിലെ ശുഭാരംഭം ഉജ്ജ്വലമായി. അമേരിക്കയിലെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെരിലാന്റിലെ ശിവവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് നടന്ന ചടങ്ങ് സംഘടനയുടെ ശക്തിയും കെട്ടുറപ്പു..Read More

കെ എച്ച് എന്‍ എ വനിതാ ഫോറം - ജ്വാല: സിനു, ഗീത, ദീപ്തി ഭാരവാഹികള്‍

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത് കൺവെൻഷൻ വനിതാ ഫോറം ഭാരവാഹികളായി സിനു നായര് (ചെയര് പേഴ്സന് ) ഡോ. ഗീത നായര് ( കോ ചെയര്) ദീപ്തി നായര് ( നാഷണൽ കോര്ഡിനേറ്റര്) എന്നിവരെ നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രേഖാ മേനോന് അറിയിച്ചു. ന..Read More

കുട്ടികള്‍ക്കായി കെ എച്ച് എന്‍ എ സാംസ്‌ക്കാരിക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും

ന്യുജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ കണ്വന്ഷന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികള്ക്കായി സാംസ്ക്കാരിക മത്സരങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 18 വയസ്സില് താഴെയും 5 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്ക്കായി വ്യത്യസ്ഥ വിഭാഗങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മത്സരം കണ്വന്ഷന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണ..Read More

ശ്രീജ ശ്രീകുമാര്‍ ഗ്രേറ്റ് ലേക്ക് റീജിയന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

ന്യുജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഗ്രേറ്റ് ലേക്ക് റീജിയന് റീജണല് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ശ്രീജ ശ്രീകുമാറിനെ നാമ നിര്ദ്ദേശം ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രേഖാ മേനോന്, ജനറല് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര് അറിയിച്ചു. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി അമേരിക്കയില് പ്രവര്ത്ത..Read More

ന്യൂജഴ്‌സിയില്‍ കെ എച്ച് എന്‍ എ കൺവെൻഷൻ ശുഭാരംഭം

ന്യുജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ആഗോള ഹിന്ദു കണ്വന്ഷന്റെ ന്യൂജഴ്സിയിലെ ശുഭാരംഭം പരിപാടി മോര്ഗൻവിൽ ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന് ക്ഷേത്രത്തില് നടന്നു. ചിന്മയമിഷന്റെയും തിരുവാതിര സംഘത്തിന്റേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച തിരുവാതിര മഹോത്സവത്തിലായിരു..Read More

പുൽവാമ ആക്രമണം: കെ എച്ച്‌ എൻ എ പ്രാർത്ഥനായോഗം ന്യൂ ജഴ്സിയിൽ

ന്യൂ ജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ന്യൂ ജഴ്സിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രാൻബറി ചിന്മയ മിഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഭടന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഫെബ്രുവരി 16 ശനിയാഴ്ച്ച പ്രാർത്ഥനായോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ എച്ച് എൻ എ യുടെ 2019 ന്യൂ ജ..Read More

ഷീലാ ശ്രീകുമാര്‍ കെ എച്ച് എന്‍ എ ട്രൈസ്റ്റേറ്റ് ആര്‍ വി പി

ന്യുജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് റീജിയന് റീജണല് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഷീല ശ്രീകുമാറിനെ നാമ നിര്ദ്ദേശം ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രേഖാ മേനോന്, ജനറല് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര് അറിയിച്ചു. പ്രാദേശികവും ദേശീയവും അന്തര്ദേശീയവുമായ നിരവ..Read More

Glowing support from Sunshine State for KHNA 2019 Convention

Florida: Kerala Hindus of South Florida (KHSF) has extended their wholehearted support for the 10th biennial KHNA Global Hindu Convention to be held at Crowne Plaza in Cherry Hill, NJ from Aug 30th to Sep 2nd, 2019. The first Subharambham of the 2019 KHNA convention..Read More

അമ്പാട്ടു ബാബു കെ എച്ച് എന്‍ എ മിഡ് വെസ്റ്റ് ആര്‍ വി പി

ന്യുജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ മിഡ് വെസ്റ്റ് റീജിയന് റീജണല് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ശ്രീ. അമ്പാട്ടു ബാബുവിനെ നാമ നിര്ദ്ദേശം ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രേഖാ മേനോന്, ജനറല് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര് അറിയിച്ചു. പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായ ശ്രീ അമ്പാട്ടു ബാബു..Read More

രവി നായര്‍ എമ്പയര്‍ സ്റ്റേറ്റ് റീജിയന്‍ ആര്‍ വി പി

ന്യുജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ എമ്പയര്‍ സ്റ്റേറ്റ് റീജിയന്‍ റീജണല്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി രവി നായരെ നാമ നിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ കലാസാംസ്‌കാരിക സാമൂഹിക ..Read More

കെ എച്ച് എന്‍ എ കണ്‍വന്‍ഷന്‍:: അരുണ്‍ നായര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചെയര്‍; രതി മേനോന്‍ കോ ചെയര്‍

ന്യുജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത് ദ്വൈവാർഷിക കണ്വന്ഷന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് ചെയര്മാനായി അരുണ് നായരേയും കോ ചെയര് ആയി രതി മേനോനെയും നാമ നിര്ദ്ദേശം ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രേഖാ മേനോൻ, ജനറല് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര് അറിയിച്ചു. ബാങ്ക് ..Read More

ചിത്രാ മേനോന്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സന്‍, മാലിനി നായര്‍ കോ ചെയര്‍പേഴ്‌സന്‍

ന്യുജഴ്‌സി: അമേരിക്കയിലെ മലയാളി ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ പൊതുവേദിയായ കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ 2019ലെ ദ്വൈവാര്‍ഷിക കണ്‍വന്‍ഷന്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സനായി ചിത്രാ മേനോനെ നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റ് രേഖാ മേനോന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര്..Read More

ജീവിതം പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും കെഎച്ച്എന്‍എ യൂത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ്‌

ന്യൂജഴ്സി: നാടിന്റെ സംസ്‌ക്കാരവും ജീവിതവും യുവതലമുറ നേരിട്ടറിയാന്‍ നടപ്പാക്കുന്ന കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ യൂത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് പുതിയൊരനുഭവം. കൊളംബിയ ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍വകലാശാലയിലെ അഞ്ജന രാജേന്ദ്രന്‍, വെസ്റ്റേണ്‍ സര്‍വകലാശാ..Read More

കെ എച്ച് എന്‍ എ മധ്യമേഖലാ സമാഗമത്തിന് ചിക്കാഗോയില്‍ പ്രൗഡോജ്ജലമായ തുടക്കം.

ചിക്കാഗോ; ആഗസ്റ്റ് 30 മുതല് സെപ്റ്റംബര് 2 വരെ ന്യൂ ജേഴ്സിയില് നടക്കുന്ന വിശ്വഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ മധ്യമേഖലാ ഹിന്ദു സംഗമം ഗുരു പൂജയോടും വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികളോടും കൂടി ചിക്കാഗോ ഗീതാമണ്ഡലം തറവാട്ടില് സം..Read More

കെഎച്ച്എൻഎ കൺവൻഷൻ റജിസ്ട്രേഷന് തുടക്കം.

കേരളഹിന്ദൂസ്ഓഫ്നോർത്ത്അമേരിക്ക (കെഎച്ച്എൻഎ) യുടെ ന്യൂജഴ്സിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന പത്താമത് ഗ്ലോബൽ ഹിന്ദുകൺവൻഷൻ റജിസ്ട്രേഷനു ലൊസാഞ്ചലസിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. ജനുവരി അഞ്ചിനു ലൊസാഞ്ചലസിലെ ഹൂവർമിഡിൽ വച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ജി. കെ. നായരിൽ നിന്നും കെഎച്ച്എൻഎ അധ്യക്ഷ ഡോ. രേഖമേനോൻ ആ..Read More

ശബരിമലയില്‍ നടന്നത് ഹിന്ദുവേട്ട: കെ എച്ച് എന്‍ എ

ന്യുജഴ്സി: ശബരിമലയിലെ നിര്ബന്ധിത യുവതി പ്രവേശനത്തിലൂടെ നടന്ന ആചാര ലംഘനം മത വിശ്വാസത്തിനു എതിരെ നടക്കുന്ന കടുത്ത ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്നു കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്ക (കെ എച്ച് എന് എ). അന്തിമ വിജയം എന്നും ധര്മ്മത്തിന്റേതായ..Read More

ന്യൂജേഴ്സി കണ്‍വന്‍ഷന് പിന്തുണയുമായി ഡിട്രോയിറ്റ് ചാപ്റ്റര്‍

ന്യൂജഴ്സി: കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ കണ്വന്ഷന് പൂര്ണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഡിട്രോയിറ്റ് ചാപ്റ്റര്. കണ്വന്ഷന് ഒരുങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എത്തിയ കെ എച്ച് എന് എ പ്രസിഡന്റ് ഡോ രേഖാ മേനോന് ഗംഭീര സ്വീകരണമാണ് ഡിട്രോയിറ്റില് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം നടന്ന കെ എച്ച് ..Read More

കെഎച്ച്എന്‍എ കണ്‍വന്‍ഷന്‍: രവികുമാര്‍ ചെയര്‍മാന്‍, ജയ് കുളളമ്പിൽ കണ്‍വീനർ.

ന്യുജഴ്സി∙ കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ പത്താമത് ദേശിയ കണ്വന്ഷന് ചെയര്മാനായി രവി കുമാറിനേയും കണ്വീനറായി ജയ് കുളളമ്പിലിനേയും നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രേഖാ മേനോന് ജനറല് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവര് അറിയിച്ചു.... ഒന്നര പതിറ്റാണ..Read More

കെ എച്ച് എന്‍ എ കണ്‍വന്‍ഷന്അമ്മയുടെ ആശീര്‍വാദം

ഡിട്രോയിറ്റ് : കേരളത്തിന്റെ സംസ്ക്കാരവും പാരമ്പര്യവും ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലും നിലനിര്ത്താനുള്ള ശ്രമം അഭിമാനകരമാണെന്ന്് മാതാ അമൃതാന്ദമയീ ദേവി. ഇക്കാര്യത്തില് അമേരിക്കയിലെ മലയാളി ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ പൊതുവേദിയായ കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്ക രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായ..Read More

KHNA wishes you a Shubh Deepavali

Hari Om, May this Deepavali bring lots of Joy, Peace and Prosperity to you and your families! May this Light leads us from darkness.. Wishing all of you a Very Happy Deepavali! "Knowledge is a lasting inner wealth with which all can be accomplished. Henc..Read More

KHNA Launches 2019 Convention Registration

As you are aware we will have our X Biennial Global Hindu Convention 2019 at New Jersey from 30th August through September 2nd (Labor Day Weekend ). We are making earnest efforts to get the tallest of Spiritual and Religious figures from India for the convention . W..Read More

ശബരിമലയിൽ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക (കെ എച് എൻ എ)

ശബരിമലയിൽ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക (കെ എച് എൻ എ) ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിധി ദൗർഭാഗ്യകരവും വേദനാജനകവുമായ അവസ്ഥയിലേക്കു ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ എത്തിക്കുന്നുവെന്നു കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക..Read More

Save the Date - KHNA Convention

Hari Om. We, the KHNA team, has been working tirelessly for the benefit of the Hindu families besides promoting our traditions. On behalf of KHNA, we are happy to announce the Date and Venue for the next GLOBAL HINDU CONVENTION on August 30th to..Read More

KHNA - Sewa: Kerala Floods 18-Day Report

After the massive floods, Kerala is on the road to recovery, and shall overcome the current hurdles, and future challenges together as one KHNA family. KHNA would like to thank everyone who has come forward to help with the Flood Relief effort in their own way, ..Read More

Kerala Flood Relief Fund Appeal!

KHNA : Kerala Flood Relief Fund Appeal! Our home state of Kerala - a popular tourist destination in India, is severely affected by massive monsoon downpours with incessant rains for days on end. The scale of devastation is a historic first in liv..Read More

ബിനീഷ് വിശ്വംഭരൻ കെ.എച്.എൻ.എ ജോയിന്റ് ട്രെഷറർ

ബിനീഷ് വിശ്വംഭരൻ കെ.എച്.എൻ.എ ജോയിന്റ് ട്രെഷറർ 2019 ജൂലൈയിൽ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന 10 മത് ഗ്ലോബൽ ഹിന്ദു കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള എക്സികുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ജോയിന്റ് ട്രഷറായി ശ്രീ ബിനീഷ് വിശ്വംഭരനെ ഐക്യകണ്ഡേന തിരഞ്ഞെടുത്തു. തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാ..Read More

വർഗീയ ആക്രമണങ്ങൾ നാടിനാപത്ത്‌:കെ എച് എൻ എ

വർഗീയ ആക്രമണങ്ങൾ നാടിനാപത്ത്:കെ എച് എൻ എ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ച് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വർഗീയ ആക്രമണങ്ങൾ ആശങ്കാജനകവും അപലപനീയവും ആണെന്ന് കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക (കെ എച് എൻ എ) പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ ഹിന്ദുക്കളേയ..Read More

ഹരി ശിവരാമൻ കെ.എച്ച്.എൻ.എ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ഹരി ശിവരാമൻ കെ.എച്ച്.എൻ.എ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വാഷിംങ്ടൺ∙ ന്യൂജേഴ്സിയില് 2019ല് നടക്കുന്ന കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്ക (കെഎച്ച്എന്എ) കണ്വന്ഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി ഹരി ശിവരാമനെ ഐക്യകണ്ഠേന തിരഞ്ഞെടുത്തു.12 വര്ഷം മുന്പാണ് ഹരി ശിവരാമന് അമേരിക..Read More

കെ എച് എൻ എ പുത്തനുണർവോടെ പ്രവർത്തിക്കും - ഡോ. രേഖ മേനോൻ

കെ എച് എൻ എ പുത്തനുണർവോടെ പ്രവർത്തിക്കും - ഡോ. രേഖ മേനോൻ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ വച്ചു നടന്ന കെ .എച്ച്.എൻ.എ യോഗത്തിൽ ആക്റ്റിംഗ് ട്രസ്റ്റി ചെയർ ശ്രീ അരുൺ രഘു ഔദ്യോഗിക രേഖകളും കെ.എച്ച്.എൻ.എ ടാക്സ് ഐ ഡി യും പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രേഖ മേനോന് കൈമാറി. സെക്രട്ടറി ശ്രീ കൃഷ്ണരാജ് മോഹനൻ..Read More

KHNA 2017 Global Convention - LUCKY DRAW Winners

Dear KHNA Members, This is to notify that the KHNA “LUCKY DRAW Winners” are officially published. 1. Mr. & Mrs. Manikoth Kurup, Richmond, Virginia (First Prize Winner) Ticket # 631407 2. Mr. & Mrs. Rajappan Nair, New Jersey (Second Prize W..Read More

​കൺവൻഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിച്ചു. കെ എച് എൻ എ ക്കു പുതു ചരിത്രം.

കൺവൻഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിച്ചു. കെ എച് എൻ എ ക്കു പുതു ചരിത്രം. :രഞ്ജിത്ത് നായർ കൺവെൻഷന് രണ്ടു മാസം മുൻപേ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി കേരളാ ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക പുതു ചരിത്രം എഴുതി. ഏപ്രിൽ 25 നു രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായതായി സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുട്ടി അറിയിച്..Read More

Notification of Election 2017-2019

Dear Members, The Biennial Elections for Kerala Hindus of North America for the term of 2017-2019 will be held during the ninth (9th) KHNA Convention in Detroit. The venue details for the Elections are: Date: July 3rd, 2017. Time: 09:00 AM EST. Location :..Read More

​കെ എച് എൻ എ കലണ്ടർ 2017

കെ എച് എൻ എ കലണ്ടർ 2017 ഹ്യുസ്റ്റണിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. http://us.manoramaonline.com/us/khna-calender.html കെ എച് എൻ എ കലണ്ടർ 2017 ഹ്യുസ്റ്റണിലെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു . കെ എച് എസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അനിൽ ആറന്മുള ,കെ എ..Read More

പ്രവാസജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംസ്ക്കാരസമന്വയം : സി രാധാകൃഷ്ണന്

തൃശൂര്: പ്രവാസ സ്ഥലത്തെ പൊറുതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൈയിലുള്ള സംസ്ക്കാരവും പൊറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സംസ്ക്കാരവും തമ്മിലുള്ള സമന്വയവും അത് സാധ്യമാക്കുന്ന സാഹിതിയുമാണെന്ന് പ്രശസ്ത സ..Read More

കെഎച്ച്എന്‍എ പുരസ്‌കാരം സന്തോഷകരമെന്ന് അക്കിത്തം

കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നേര്ത്ത് അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ ആര്ഷദര്ശന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വിവരം നേരിട്ടറിയിക്കാന് സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികള് മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. പുരസ്കാര നിര്ണ്ണയ സമിതി അധ്യക്ഷന് പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന് സി. രാധാകൃഷ്ണന്, കെഎച്ച്എന്എ സാഹിത്യവേദി അധ..Read More

KHNA Convention Youth Promo Video

Namaste All, Given below is an exclusive promo video that features some of the MANY major events planned by our Youth Committee for the upcoming Global Hindu Convention that will be held in Detroit. On top of enlightening spiritual discourses, discussion p..Read More

KHNA Launches Matrimonial Website

മാന്യ മിത്രമേ, കെ. എച്ച്. എൻ. എ. യുടെ മാട്രിമോണിയൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന ചിര കാല സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യയിരിക്കുന്നു. അനുദിനം അതി നൂതനമാകാൻ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന മലയാളി ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു സമർപ്പണം. മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളിൽ നിർണായകമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ..Read More

കെ.എച്ച്.എന്‍.എ മദ്ധ്യമേഖലാ സംഗമം അവിസ്മരണീയമായി

കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേരിക്കയുടെ മദ്ധ്യമേഖലാ ഹിന്ദു സംഗമം ഗ്ലെന്വ്യൂവിലുള്ള വിന്ധം ഗ്ലെന്വ്യൂ സ്യൂട്ട്സില് വച്ചു നടന്നു. പ്രധാനമായും മദ്ധ്യമേഖലാ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഇല്ലിനോയി, ഇന്ത്യാന, വിസ്കോണ്സില്, മിനസോട്ട, മിസ്സൂരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള കുടുംബാ..Read More

KHNA Midwest Regional Convention Cultural Programs

As part of the KHNA Midwest Regional Convention we will be conducting cultural programs by Hindu organizations, dance schools, music academies and individuals. If you are interested in presenting any item such as dance, music, drama, skit, etc., please contact..Read More

കെ.എച്ച്.എന്‍.എ ഗ്ലോബല്‍ ഹിന്ദു സംഗമം: ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്തത് അമേരിക്കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സനാതനധര്മ്മ പ്രചരണാര്ത്ഥം 2017 ജൂലൈ ഒന്നു മുതല് നാലുവരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലോക ഹിന്ദു മഹാസംഗമത്തിന്റെ ജനറല് കണ്വീനര്മാരായി സതീശന് നായര് (ഷിക്കാഗോ), ഗോവിന്ദന് ജനാര്ദ്ദനന് (ന്യൂയോര്ക്ക്), ഡോ. രവി രാഘവന് (ലോസ്ആഞ്ചലസ്..Read More

അന്ധ ദമ്പതികൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ സൂര്യ വെളിച്ചം നൽകി കെ എച് എൻ എ

ജീവിതത്തിലെ അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധികളെ സധൈര്യം നേരിടുന്നവർക്കും പരീക്ഷണ കാലങ്ങളുണ്ടാവാം .അത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അന്ധരായ ദമ്പതികളായ ഷാജിയും , ലൈലയും നേരിട്ടത് .കുന്ദംകുളത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന "വിഭിന്ന വൈഭവ വികസന വേദി " എന്ന ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവരുടെ സംഘടനെയെ നയിച്ചിരുന്ന..Read More

കെ.എച്ച്.എന്.എ മിഡ്വെസ്റ്റ് റീജിയണല് കൺവെൻഷൻ സുവനീറിലേക്ക് കൃതികള് ക്ഷണിക്കുന്നു

കെ.എച്ച്.എന്.എ സുവനീറിലേക്ക് കൃതികള് ക്ഷണിക്കുന്നു - സതീശന് നായര് ചിക്കാഗോ: കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നേര്തത് അമേരിക്കയുടെ മിഡ്വെസ്റ്റ് റീജിയണല് സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സുവനീറിലേക്ക് കൃതികള് ക്ഷണിക്കുന്നതായി സംഘാടര് അറിയിച്ചു. ഹൈന്ദവ സംസ്..Read More

മലയാളികളുടെ ക്ഷേത്ര നഗരമായ ഹ്യുസ്റ്റണിൽ കെ എച് എൻ എ പ്രസിഡൻറ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നു

ഹൈന്ദവ സംഗമം ഹ്യുസ്റ്റണിൽ ,സുരേന്ദ്രൻ നായർ പങ്കെടുക്കും മലയാളികളുടെ ക്ഷേത്ര നഗരമായ ഹ്യുസ്റ്റണിൽ കെ എച് എൻ എ പ്രസിഡൻറ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നു .ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഓഗസ്റ്റ് 14 നു ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക..Read More

KHNA ANNOUNCES MIDWEST REGIONAL CONVENTION 2016

Chicago: KHNA today announced that the 2016 Midwest Regional Convention and National Women's Forum Conference will be held in Chicago on October 8th and 9th. It will take place at the Wyndham Glenview Suites Hotel, 1400 Milwaukee Ave, Glenview, IL 60025. A committee..Read More

ലോക ഹൈന്ദവ സംഗ­മ­ത്തിനു ഡിട്രോ­യിറ്റ് എഡ്വേര്‍ഡ് വില്ലേജ് വേദി­യാ­കുന്നു

ചിക്കാഗോ: കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോര്ത്ത് അമേ­രി­ക്ക­യുടെ ആഭി­മു­ഖ്യ­ത്തില് സനാ­തനധര്മ്മ­ത്തിന്റെ പ്രചാ­ര­ണാര്ത്ഥം 2017 ജൂലൈ ഒന്നു മുതല് നാലു­വരെ സംഘ­ടി­പ്പി­ക്കുന്ന ലോക ഹൈന്ദവ സംഗ­മ­ത്തിന് മെട്രോ ഡിട്രോ­യി­റ്റില് അത്യാ­ധു­നിക സജ്ജീ­ക­ര­ണ­ങ്ങ­ളോടെ പുനര്..Read More

Why I am became a Hindu / Krishna Bhakta

KHNA Youth presents Stephen Knapp (Sri Nandanandana Dasa ji) Time: 3: 00 pm to 4:30 pm (all EST) Venue: Detroit @ 1858 Enterprise Drive, Troy, MI Stephen Knapp (Sri Nandanandana Dasa)- Prolific/prominent author, scholar, speaker and practitioner of Hinduism..Read More

രഞ്ജിത് നായർ കെഎച്എൻഎ യുവ കോർഡിനേറ്റർ , അംബിക ശ്യാമള ഇവൻറ് കമ്മിറ്റി ചെയർ

കെ എച് എൻ എ യുവ ജന കുടുംബ സംഗമം മെയ്‌ 6 മുതൽ 8 വരെ നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ഷാർലറ്റിൽ വച്ച് നടത്തും .യുവ കോർഡിനേറ്ററായി രഞ്ജിത് നായരെയും ഇവൻറ് കമ്മിറ്റി ചെയറായി അംബിക ശ്യാമളയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ്‌ സുരേന്ദ്രൻ നായർ അറിയിച്ചു .അമേരിക്കയിലെ മലയാളി ഹിന്ദു യുവ സമൂഹത്..Read More

Ayyappa temple at Malaysian city

The Kumbhabhishekom rituals at the newly constructed Ayyappa temple in the Malaysian city of Jahor Bahru will be performed from January 16 to 23, according to Sreekumar Eruppakkattu, spokesman of the temple construction committee. Mr. Sreekumar said the temple i..Read More

Chennai Flood Relief Fund Appeal!

Namasthe, We are writing on behalf of KHNA regarding the “KHNA Chennai Flood Relief Fund”. The deep depression over the Bay of Bengal has brought heavy and continuous rains and devastated our neighbouring state of Tamil Nadu and many parts of the city of Che..Read More

Amma has done more work than many governments have ever done for their people... her contribution is enormous

Prof. Muhammad Yunus | 2006 Nobel Peace Prize Winner Founder, Grameen Bank