​കെ എച് എൻ എ കലണ്ടർ 2017

02-Feb-2017

കെ എച് എൻ എ കലണ്ടർ 2017 ഹ്യുസ്റ്റണിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
http://us.manoramaonline.com/us/khna-calender.html
കെ എച് എൻ എ കലണ്ടർ 2017 ഹ്യുസ്റ്റണിലെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു . കെ എച് എസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അനിൽ ആറന്മുള ,കെ എച് എൻ എ മുൻ പ്രെസിഡന്റ് ആയ ശ്രീ ശശിധരൻ നായർക്ക് നൽകി കൊണ്ടാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് .ഹ്യുസ്റ്റണിലെ കെ എച് എൻ എ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ വിവിധ ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ കലണ്ടർ വിതരണം നടത്തി .ശരണ മന്ത്ര ധ്വനികൾ മുഴങ്ങിയ മകരവിളക്ക് ഉത്സവാഘോഷ വേളയിലാണ് വിതരണോദ്ഘാടനം നടന്നത് .കെ എച് എൻ എ യുടെയും ഹ്യുസ്റ്റണിലെ വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു . അമേരിക്കയിലെയും കേരളത്തിലെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയ കലണ്ടറില് ഇന്ത്യയിലെയും അമേരിക്കയിലും അവധി ദിനങ്ങളും ഹൈന്ദവ ആചാര അനുഷ്ടാന ദിനങ്ങളുടെ സമഗ്ര വിവരവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .


View online and download PDF version of KHNA 2017 Calendar http://www.namaha.org/khna-calender-2017


Take up one idea. Make that one idea your life - think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success

Swami Vivekananda | Indian Hindu monk and chief disciple